Kuşaklar teorisine göre Türkiye'deki gençlerin medya kullanım alışkanlıkları ve İstanbul örneği


Öğrenci: ŞABAN ÖZDEMİR

Danışman: ŞEVKİ IŞIKLI

Özet:

Kitle iletişim araçlarından (KİA) gazete, radyo, televizyon (TV) ile son yıllarda toplumda yaygın kullanım alanı bulan bilgisayar, internet ve mobil teknolojiler, gerek bireyin gerek ise toplumun yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. ABSTRACT The mass media tools, such as newspaper, radio, television, computer and mobile technology, which have found widespread use in recent years, can not be denied by the importance of the individual and society life.