Türk Hukukunda Ar-Ge'nin teşviki


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: SELÇUK TEKİN

Danışman: AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ