Siyah beyaz sokak fotoğrafları ile yalnızlık duygusunun görselleştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Masis Üşenmez

Danışman: OSMAN ÜRPER

Özet:

Modern insan, toplu yaşamdan uzaklaşıp özel alanına çekilmesiyle ortaya çıkan yalnızlık duygusu ile baş etmekte zorlanmaktadır. İnsanlık, henüz bu duygu ile barışmayı başaramamış ve yalnızlığı kronikleşmeye başlamıştır. Yalnızlık sosyal bir varlık olarak tanımlanan insan için sadece ruhsal olarak değil, fiziki olarak da yıpratıcı olabilmektedir. Tüm bu sorunlara rağmen, yalnızlık ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, yalnızlığı yenme konusunda yeterli olamamaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalara göre yalnızlığı en kolay "sesimizi duyurarak" aşabiliriz. Bu yönden baktığımızda, sanat da yalnızlık ile baş etme yollarından biri olarak ele alınabilir. Bu çalışmanın ilk bölümünde yalnızlık kavramı üzerinde durulmuş, bu konuda yapılan çalışmalar literatür taraması metoduyla incelenmiştir. Metnin ikinci bölümü, siyah beyaz fotoğrafa ve sokak fotoğrafına ayrılmıştır. Renk teorileri kullanılarak renklerin psikolojik olarak insanları nasıl etkilediği açıklanmıştır. Işık ve gölgenin hem psikolojik, hem de fotoğrafik etkisi üzerinde de durularak, eser metnin teorik altyapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Eser metin, yalnızlık temasına uygun olarak elde edilen siyah-beyaz sokak fotoğrafları ve bu fotoğrafların okumalarından oluşmaktadır. 15 fotoğraftan oluşan bu bölümde yalnızlık duygusunun insanlar üzerinde yarattığı etkiler görsel olarak sunulmuştur. -------------------- Loneliness becomes a difficult problem to cope with, as modern human moves away from collective life and retreats to its personal space. Humanity is still unable to reconcile with this sentiment and hence, loneliness becomes a chronic problem, which is not only abrasive mentally but also destructive physically. And yet, literature fails to provide substantial coping mechanisms with regards to loneliness. According to research, the most efficient way to overcome loneliness is "being heard". From this perspective, art can be considered a coping mechanism. This first part of the manuscript emphasizes the concept of loneliness and studies relevant research, whereas the second part focuses on Black&White photography as well as street photography. The manuscript makes use of color theories to interpret the effects of colors on human psychology. It also focuses on the psychologic and photographic power of light and shadow to lay the theoretical foundation for the understanding of the artefact. The artefact chapter presents Black&White Street photographs along with its companion text of art reading. It includes 15 photographs visually displaying the effects of loneliness on people.