Bankaların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle kredi ilişkileri ve muhasebe düzeni


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: DUYGU ALEMDAR

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

Anahtar Kelimeler :Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Kredi, Banka Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) günümüz ekonomisinin vazgeçilemez unsurlarındandır. Türk ve dünya ekonomisine yön veren küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ne yazık ki birçok sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. En önemli sorunlarından biri de finansman sorunudur. Küçük ve orta ölçekli işletmeler finansman sorunu bankalar yardımı ile çözebilmektedirler. Bu çalışmamızda bankaların küçük ve orta ölçekli işlemelerle kredi ilişkilerinin ve muhasebe düzeninin nasıl olması gerektiği açıklanmıştır. Bankaların verdikleri kredilerin sorunlu hale gelmemesi için krediyi kullandırmadan önce ve sonra nasıl davranmaları gerektiği, kredinin takibini nasıl yapılması gerektiğini ve eğer her şeye karşın yinede kredi sorunlu hale gelirse nasıl bir yol izlemeleri gerektiği aşamalar şeklinde incelenmiştir. Keywords :Small and Medium-Sized Enterprises, Credit, Bank ABSTRACT Small and medium-sized enterprises, today's economy are the essential elements. Turkey leads the world economy and small and medium-sized businesses, unfortunately, are confronted with many problems. One of the most important issue is the funding issue. Financing small and medium-sized businesses can solve the problem with the help of banks. In this study of bank loans to small and medium-scale processing of relations and how the accounting system should be explained. Banks' lending to the problem becomes not a loan for use before and then how to act properly, credit monitoring how to do that and if anything, but still credit problem becomes how the road should follow the steps in the form examined.