Şanlıurfa İli İlkokul Çağı Çocuklarında Demir, Çinko ve Bakır Eksikliklerinin Sıklığı ve Okul Başarısına Etkileri.


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1998

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hatice Özbilge

Danışman: Ahmet Koç