Competitive intelligence und kybernetik


Öğrenci: EVREN ÇİL

Danışman: Haludun Akpınar