Candıda türlerinin tanımlanmasında 26S RDNA dizi analizi temel alınarak 'API ID 32C' ve 'maldı tof ms' yöntemlerinin duyarlılık ve maliyet etkinliklerinin araştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: EYLEM TURHAN ÖZCAN

Danışman: NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU