Kurumların taşınmaz ve iştirak hisselerinin kurumlar vergisi kanunu'nun madde 5/1-e ve madde 5/1-f kapsamında satışına yönelik istisnalar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Öznur Onat

Danışman: AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ

Özet:

Çalışmamızda, taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e ve 5/-f maddesi kapsamında inceleme konusu edilmiştir. -------------------- In our study, we will be analyzing the participation exemption on capital gains from the transfer of shares and immovable property under the scope of the articles 5/1-e and 5/1-f of Corporate Tax Law.