Jüdischer Identitaetswandel bei Stefan Zweig am Beispiel von "Jeremias" und "Der begrabene Leuchter"


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Almanca

Öğrenci: Firdevs Gök

Danışman: LEYLA COŞAN

Özet:

Bu çalışmada Stefan Zweig’e ait iki farklı eser ele alınmıştır. Jeremias, 1917 yılına ait bir tiyatro oyunuyken, Der begrabene Leuchter 1937 yılında kaleme alınmış bir efsanedir. Zweig, iki eserinde de Yahudiliği konu almıştır. Bunu, bir yandan İncil’de adı geçen peygamber Yeremya’dan diğer yandan da Yahudiliğin en önemli sembollerinden biri olan yedi kollu şamdan Menora’dan bahsederek gerçekleştirmiştir. Zweig’in biyografisi ve bahsi geçen bu iki eser dikkate alındığında, Zweig'in Yahudi kimliği ve Siyonizm hakkındaki görüşlerinin zaman içinde değiştiği görülmektedir. İlkin Avrupalı kimliğiyle eserler veren Zweig sonraları okurlarının karşısına otobiyografisinden farklı olarak “daha çok Yahudi” kimlikli bir yazar olarak çıkmaktadır. Zweig artık Yahudi temalarını daha yoğun ele almakta ve Siyonist düşünce yapısını benimsemektedir. Bu değişimde rol oynayan en önemli nedenlerin başında antisemitizmin yaygınlaşması ve ikinci dünya savaşı esnasında Yahudilerin zulme uğramaları ve öldürülmeleri gelir. -------------------- Diese Magisterarbeit behandelt zwei Werke von Stefan Zweig, das Drama Jeremias aus dem Jahre 1917 und seine Legende Der begrabene Leuchter von 1937. In beiden Werken thematisiert Stefan Zweig das Judentum, zum einen mit der biblischen Figur des Propheten Jeremias und zum anderen mit dem siebenarmigen Leuchter, der Menorah, eines der wichtigsten Symbole für das Judentum. In Bezug auf die Biographie und am Beispiel der beiden genannten Werke ist zu erkennen, dass Stefan Zweigs Ansichten bezüglich seiner jüdischen Identität und des Zionismus sich geändert haben. Zu seinen Anfängen stellt Stefan Zweig sein Europäertum in den Vordergrund, doch in seinen späteren Werken stoßen wir des Öfteren auf einen `jüdischeren` Autor als bisher bekannt – mit noch intensiveren jüdischen Themen und dem zionistischen Gedanken angefreundet, wirkt Stefan Zweig auf seine Leser ein als er in seiner Autobiographie behauptet. Eine entscheidende Rolle in diesem Wandel hatte die Verbreitung des Antisemitismus und der Zweite Weltkrieg mit der Verfolgung und der Ermordung der Juden.