İndüktif eşleştirilmiş plazma - kütle spektrometresi (ICP-MS) yöntemi ile İstanbul Bölgesi kaynak sularında ağır metal ve fosfor düzeylerinin tayini


Öğrenci: ERCAN KELEŞ

Danışman: Gülbin Erdoğan