Türkiye’de futbolun vergilendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mustafa Yalnız

Danışman: FUNDA TUNÇEL

Özet:

TÜRKİYE’DE FUTBOLUN VERGİLENDİRİLMESİ Futbolun Dünyada popüler olması; spor dallarından biri olmasından ziyade büyük bir endüstri haline gelmesine imkân sağlamıştır. Bu durum futbol organizasyonunun yapılanması üzerinde de etkili olmuştur. Bu kapsamda futbola yönelik vergi politikalarının geliştirilmesinde; futbolun endüstri ve spor dalı olmasının yanında topluma sağladığı fayda düzeyinin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de futbol ekonomisine yönelik vergilendirme politikalarının vergileme ilkeleri ile ilişkisine ve futbol organizasyon yapısına yer verilerek Türkiye’de uygulanması gereken en etkin vergilendirme politikasına ulaşılmaya çalışılmıştır. -------------------- TAXATION OF FOOTBALL IN TURKEY Because of the fact that football is very popular all over the World, this made football a big industry. This situation made effect on structre of football organization. In this scope, it should be considered that football is an industry and sport branch of the same time when tax politics are developed which football provides benefit to society. In this paper we try to explainning principles of taxation about football economy in Turkey and how taxation should implement in Turkey influentially.