Örnekleme teknikleri, muhasebe denetiminde örnekleme ve bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Murat Gençaslan

Danışman: HAKAN YILDIRIM

Özet:

Çeşitli bilim dallarında yapılan araştırmalarda kullanılan istatistiki teknikler, incelenecek konuyla ilgili birimlerin tümünün (anakütlenin) gözlenmesiyle '' Tam Sayım '' veya bu birimler arasından seçilen belirli sayıda birimin (örnek) gözlenmesiyle '' Kısmi Sayım - Örnekleme '' elde edilen verilere uygulanmaktadır. İncelenecek anakütleler çok büyük veya sayıları belirsiz olduğunda, zaman ve masraftan tasarruf sağlamak amacıyla, bu anakütleleri temsil edebilecek sayıda birim gözlenerek, örnekleme yoluna gidilmektedir. Bu çalışma ile istatistik literatüründe yer alan temel örnekleme yöntemleri incelenmiş, daha sonra da kapsamlı bir uygulama alanını bünyesinde barındıran Muhasebe Denetimindeki Örnekleme Yöntemleri araştırılmıştır. Muhasebe Denetiminde kontrol edilmesi gereken kayıtların sayısının fazla olması örnekleme yöntemlerinin kullanılmasını, denetim süreçlerine uymak ve maddi değerlerin önemlilik düzeyine göre örneklemede yer almalarını sağlamak için ise konuya özel örnekleme tekniklerinin kullanımını zorunlu kılar. Statistical techniques which are used in many disciplines of science can be applied to whole population which is called ''Exact Counting'' or by choosing sample from whole population which is called 'Partial Counting-Sampling'. If the inspected population is too big, the method of sampling is used, in which units are enough big to represent the whole population, because of time and cost efficiency. With this work, fundamental statistical techniques are researched, and more sophisticated techniques, generated from the fundamental techniques of sampling, for Audit which contains wide range of practice area, are inspected. Due to large amounts of records which should be inspected at Auditing are exist, special sampling techniques should be carried out to fit in Audit Procedure and take units in sample according to their importance of their monetary value.