Endüstriyel Gıda Tasarımı Alanında Endüstri Ürünleri Tasarımcısının Yeri Ve Öneminin Araştırılması,


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Esin Tek Prendergast

Danışman: Hale Gezer