Kur’an’da mümin ve müslümanların tesellisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Yahya Yıldırım

Danışman: ABDULAZİZ HATİP

Özet:

Kur’an, insanın sahip olduğu aklı, duyguları ve bunların getirdiği evrene hâkimiyeti açısından varlıkların en üstünü olarak yaratıldığını, bela, musibetler karşısındaki zayıflığı, bunları algılayış biçimi, rızık elde etmedeki zorluğu, istek ve arzuların sınırsızlığı bunlara ulaşmadaki sınırlılığı ve yetersizliği vb. açılardan ise varlıkların en âcizi ve en aşağısı kılındığını ifade etmektedir. Birinci durum tez ise ikinci durum antitezdir. Kur’an birinci durumun yani insanın üstünlüğünün kabul edilmesi için insanın bir başka sonsuz hayat yani ahiret hayatı için yaratılmış olduğunun kabul edilmesi gerektiğini dile getirmektedir. Aksi takdirde insanın herhangi basit bir canlıdan bile farkı kalmayacaktır. Dolayısıyla ahiret inancı yukarıdaki iki zıt durumun bir anlamda sentezidir. Ancak Kur’an ahiret inancı için Allah ve peygamber inançlarının da gerektiğine ayrıca bu inançların gerektirdiği ibadet ve güzel davranışlarda bulunma zorunluluğuna da vurgu yapmaktadır. Kısacası Kur’an’a göre insanın tam mutluluğu için inanç ve güzel davranış gerekmektedir. Kur’an bu genel açıklamanın yanında çeşitli konularla ilgili detaylı çözümler de getirerek insanı gerçek anlamda teselli etmektedir. Ancak her konuda insanı umut-korku arasında bırakarak eylemleri konusunda canlılığını kaybetmemesini sağlamaktadır. ABSTRACT The Quran suggests that human being is the most superior of creatures in terms of reason, emotion and thus the sovereignty to the Universe while he is the poorest and lowest of creatures from the points of weakness against troubles and disasters, the perception of them, the difficulty in earning a livelihood,unlimited requests and desires but the restriction and inadequacy about the acquirement of them,and the others.The second case is antithesis if the first case is thesis.According to the Quran, it is necessary to accept that human being was created for eternal life,called as ’ the afterlife’, in order to recognise the first case, including the superiority of human being.Otherwise, human being has no difference from an ordinary creature.Hence in a sense the belief of the afterlife is a synthesis of two opposite cases mentioned above.However, the Quran emphasizes the obligations of worship and good behaviours in addition to the necessity of beliefs about Allah and Prophet for the belief of afterlife. Shortly, the Quran states that belief and good behaviour are essential for a complete happiness of human being. The Quran also assists human being by offering the detailed solutions about various issues.However the Quran enables human being to continue his vigour in the actions,putting him between hope and fear in any subject.