Katma değer vergisi'nde ihracat istisnası ve iade müessesesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: GÖKHAN TOKAÇ

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ