Müzelerde atmosfer oluşturmanın ziyaretçiler üzerindeki etkileri: İstanbul Oyuncak Müzesi örneği


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Maltepe Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: MENEKŞE DIVRAK

Danışman: OSMAN ÜRPER