Ebû Mansûr el-Mâturîdî’ye Nispet Edilen (Rîsale fî mâ lâyecûzu’l-vakfu aleyhi fi’l-Kur’ân) İsimli Risâle Bağlamında Kur’ân’da Vakıf ve İbtidâ Açısından Sakıncalı Uygulamalar


Öğrenci: Erkan Aksu

Danışman: Mustafa Atilla Akdemir