Araştırma sektöründe çalışan memnuniyeti üzerine bir çalışma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BURCU EGÜZ

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Çalışan memnuniyeti günümüz şartlarında oldukça önemlidir. Bu noktada firmalar, hem çalışan memnuniyetini hem de müşteri memnuniyetini ön planda tutarak gerekli iyileştirmeleri yapmalıdır. Bu çalışmadaki amaç da araştırma sektöründe çalışan bireylerin memnuniyet seviyelerinin belirlenerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasıdır. Bu amaçla da demografik değişkenlerin uygulanan anketten elde edilen faktörlere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. -------------------- Employee satisfaction is very important in today’s conditions. At this point companies should do necessary improvements both employee satisfaction and customer satisfaction by giving priority. The purpose of this study is that persons working in the researching sector should be determined level of satisfaction and be done necessary improvements. For this purpose, according to the reached factors with survey results that was being invastigated whether demographic variables are differed or not.