Lojistik sektöründe dış kaynak kullanımının kaliteye etkisi ve bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: PİNAR ULAKÇI

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Artan rekabet nedeniyle kar marjlarının düşmesi, lojistik sektöründe de dış kaynak kullanımı konusunun önemini artırmıştır. Müşteri memnuniyetini arttırmak, taşıma süresini kısaltmak, mesafeleri azaltmak gibi nedenlerle lojistik ön plana çıkmaya başlamıştır. Rakiplerine göre farklılık yaratabilmek için lojistik dış kaynak kullanımı yoğunlaşmaya başlamış ve dış kaynak kullanımı ile zaman ve kaynakların etkin kullanımı mümkün olmuştur. Bu nedenle lojistik sektöründeki firmalar da hizmet kalitesini arttırabilmek için dış kaynak kullanımı yoluna gitmektedir. Bu çalışmada lojistik sektöründe dış kaynak kullanımının, hizmet kalitesi üzerine etkileri ölçülmeye ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre dış kaynak kullanımının hizmet kalitesini arttırdığı ve dış kaynak kullanım süresi ve dış kaynak maliyeti dolayısıyla dış kaynağa yapılan yatırım arttıkça hizmet kalitesinin arttığı gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Lojistik, dış kaynak, hizmet, hizmet kalitesi ABSTRACT Decrease in profit margins due to increased competition in the logistics industry also increased the importance of the issue of outsourcing. To increase customer satisfaction, to shorten the duration of transport, logistics reasons such as to reduce the distances began to come to the fore. It has started to focus logistics outsourcing in order to make difference compared to its competitors and efficient use of time and resources by outsourcing has become possible. Therefore, in order to increase the quality of logistics services companies are also outsourcing sector borrows. In this study, the effects on the quality of service are measured in the logistics outsourcing industry. According to the findings of the study it was observed that outsourcing increases the service quality in logistics sector. The cost of outsourcing and the duration of outsourcing increases the quality of services in logistics. Keywords: Logistics, outsourcing, service, service quality