Nedokromil sodyumun angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerine bağlı öksürüğe etkisi ve losartan öksürük ilişkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1999

Öğrenci: SAİT KARAKURT

Danışman: BERRİN CEYHAN