Lego Mindstorms robotik projelerinin öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi, problem çözme becerileri ve bilimsel yaratıcılıkları üzerine etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BERKAN AVCI

Danışman: Fatma Şahin

Özet:

Bu araştırmanın amacı “Lego Mindstorms Robotik Projelerinin Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Problem Çözme ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi” olarak belirlenmiştir. ABSTRACT The aim of this research was determined as "The Effect of Teacher Candidates on Lego Mindstorm Robotics Projects on Technological Pedagogical Content Knowledge, Problem Solving and Scientific Creativity".