Hadîd Suresi tefsiri ve demirin inzal edilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hasan Ergün

Danışman: MURAT SÜLÜN

Özet:

HADİD SÛRESİ TEFSİRİ VE DEMİRİN İNZAL EDİLMESİ Hadîd sûresi önce Aziz olan Allah’tan söz ederek başlamakta, sonra bu temel üzerine yapısını kurarak imanı, ardından Hak yolunda infakı emretmektedir. Daha sonra diğer bir konu olan peygamberlerin gönderilmesi ve bundaki hikmete değinerek, adaletin tesisi için Kitap ve mizanın indirilmesi, hakkı ikame edip batıl güçleri ezmeleri için de demirin inzalinden söz etmektedir. Cenab-ı Hakkın insanoğluna en büyük ikramlarından biri demirdir. Kuran-ı Kerim’de “demir” anlamında “Hadid” sûresinin olması, onun önemine bir işaret olarak görülebilir. “Altın” anlamında “Zehep” diye bir sûre olmaması demirin altından daha da değerli olmasına bir işaret gibidir. Çünkü altın olmasa hayat yine devam eder, fakat demir olmasa insan medeniyetinden söz etmek mümkün olamaz Zira demir; - İnsanlığın bütün sanatlarının esası, - Beşeri terakkilerin ilerleyişlerin membaı, - İnsanoğlunun kuvvetinin medarıdır. İnsan eliyle yapılan şeylerin büyük bir ekseriyeti doğrudan veya dolaylı olarak demirle alakalıdır.Demirin keşfi, insanoğlunun teknolojiyi geliştirebilmesini sağlayan bir rahmet olmuştur. Binalar, çeşitli modellerde arabalar, uçaklar, köprüler, tren yolları, gökdelenler ve diğer pek çok eser, aslında Allah’ın “kendisinde çetin bir sertlik bulunan” demiri var etmesi ve yeryüzüne yerleştirmesi sayesinde vardır. Devletler demirle saltanatlıklarını devam ettirir. Savaşlar eskiden beri demir hammaddesinden üretilen silahlarla yapılır. Öyle ki demire hâkim olan dünyaya hâkim olur.Elbette ki, Allah’ın insanlara, bu malzemeleri kullanabileceği bedeni, akıl ve bilinci bağışladığı da unutulmamalıdır. COMMENTARY’S SURA “HADID” AND IRON’S DOWNLOADİNG Surabeginsbyreferringtomighty Allah firstly. Aftersettingupthestructureon thefoundation of faith, andthencommands us tothepath ofspendingfortruth. Thentheprophets, sent toanothersubject, and in thisonereferringtowisdom, justice, booksandtrialbalancefortheestablishment of thedownload, therighttooppresstheforces of superstitionandironsubstitutionreferstodownload.One of thebiggesttreats of therighttomankindalmightyiron. Quran "iron" means"Hadid" is theduration, can be seen as a sign of itsimportance Gold" means "Zehep,"he is not a period of time as a sign of iron, gold is evenmorevaluable.Because life is not goldstillcontinues, but theiron is not possibletospeak ofhumancivilization can not be.Becauseiron; -Thebasis of allthearts of humanity, -Upstream of theprogress of human’simprovements. -Thereason ofhumanforce. A largemajority of what has beendonebyhumanhands, eitherdirectlyorindirectly, is associatedwithiron.Discovery of iron in thehumanbeingtodevelop his technology, which has been a blessing.Buildings, variousmodels of cars, planes, bridges, railways, skyscrapers, andmanyotherworks, in fact, God "itself in a toughhardness" tohave a bar andinstallation is availablethroughtheearth.IronsaltanatlıklarınıStateswillcontinuesovereigntywithiron.Weaponsaremade of ironrawmaterialproduced in thewars since time immemorialSomuchsothatiron is the dominant dominatingtheworld.Of course, God'speople, usethesematerials in the body, themindandconsciousnessshouldalso be noteddonated.