Hedonik konut fiyatlarının mekansal kantil regresyon modeli ile analizi


Öğrenci: ENGİN BEKAR

Danışman: EBRU ÇAĞLAYAN AKAY