Aile ve dini rehberlik bürosu görevlilerinin karşılaştıkları psikososyal sorunlara yaklaşımlarının dini danışmanlık ve rehberlik açısından değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: YASEMİN ANGIN

Danışman: NURULLAH ALTAŞ