Kur’an-ı Kerim’de göklerin ve yerin yaratılışı ve “Alti Gün” problemi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İsmail Özdemir

Danışman: ABDULAZİZ HATİP

Özet:

KUR’AN-I KERİMDE GÖKLERİN VE YERİN YARATILIŞI VE “ALTI GÜN” PROBLEMİ Kur’an-ı Kerimde Kainatın yaratılışı “Gökleri, yeri ve ikisi arsında bulunanları altı günde yarattık” şeklinde ifade edilmektedir. Bu araştırmada bu konu Kur’an ayetlerinden yola çıkılarak etraflı bir şekilde incelenmiştir. Yaratılışın başlangıcından bahseden “altı gün” ibaresindeki, “gün” kelimesinin nasıl anlaşılması gerektiği açıklığa kavuşturulmuş, yaratılışın anlatımında neden altı gün ifadesinin kullanıldığı konusundaki açıklamalara yer verilmiştir. Ardından gökler ve yer ibarelerinin anlamları açıklanmış, kapsam ve delaletleri hakkında bilgi verilip, yaratılışın oluşum ve süreci hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bütün bu konular, Kur’an ayetlerinden yola çıkılarak, bilimsel veriler de göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Bu araştırmada, birçok yönüyle insanların anlama ve idrak sınırlarını aşan yaratılış hadisesinin, Kur’an-ı Kerim’de insanların anlayış seviyesine hitap eden kelimeler ile açıklandığı ve kullanılan kelimelerin bizim kullandığımızdan farklı anlamlara gelebileceği görülmüştür. Konuyla ilgili ayetler birlikte düşünüldüğünde, bunlar arasında herhangi bir tutarsızlık ve çelişkinin olmadığı, bilimsel verilerin de Kur’an’ın daha iyi anlaşılmasında, yardımcı olduğu tesbit edilmiştir. ABSTRACT CREATION OF HEAVENS AND EARTH IN HOLY QUR’AN AND THE MATTER OF “SIX DAYS” In the Holy Qur’an, the creation of the Universe is told as: “We created the heavens and the earth, and all that is betwen them, in six days”. This matter is analyzed widely in this research. The word of the “day” in the concept of the “six days” mentioned in the beginning of the creation is clarified how to be understood properly and the expression of why the concept of six days is used in the explanation of creation has been located. Then, the meaning of “the heavens and earth” has been explained, and information on their content and indications has been given as the expressions of formation and process of creation have been done. All these matters have been investigated by means of taking scientific data and Qu’ran verses into consideration. It has been revealed in this research that the event of creation which goes beyond the limits of humans’ thoughts and understanding is expressed by the words addressing to the humans’ understanding level and the words used in the Holy Qu’ran may differ from their meanings that we use. It has been determined that verses about this matter, if we think them together, don’t involve any inconsistency and contradiction; on the contrary scientific data helps understand the Qu’ran beter.