İmmun trombositopenik purpuralı çocuklarda kısa süreli yüksek doz steroid tedavisinin oksidan, antioksidan sistem, serum paraoksanaz ve arilesteraz enzimlerinin aktivitelerine etkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Harran Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: MUSA CURA

Danışman: AHMET KOÇ