İşyerinde psikolojik şiddetin kurumsal iletişim iklimiyle ilişkisi


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: NURGÜL SOYDAŞ

Consultant: Emel Yılmaz

Abstract:

Bu araştırmanın amacı, işyerinde psikolojik şiddetin kurumsal iletişim iklimi ile ilişkisinin olup olmadığını saptamaktır. İşyerinde psikolojik şiddet çok çeşitli olabilmekte ve çalışanın sağlığını bozarak, çalışanı iş yaşamının dışına itmektedir. Araştırmayla ilgili literatür taraması yapıldıktan sonra, ölçekler düzenlenip belirlenmiş ve araştırmada kullanılmıştır. Bu ölçeklerden birincisi Olumsuz Davranışlar Ölçeği (NAQ) ile işyerinde psikolojik şiddet davranışları, nedenleri, etkilerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan mobbing ölçeği, kurumsal iklimi ölçmeye yönelik Halpin ve Croft'un (1966) geliştirdiği kurumsal iklim ölçeği, diğeri ise Simon Lee Albrecht (2001), Zuhal Çubukçu (2003), Mihriban Köylüoğlu, Tuğrul Erbaydar, Sibel Sönmez tarafından geliştirilen kurumsal iletişim ölçeğidir. Çalışmada, Gümüşhane'de faaliyette bulunan bir çağrı merkezinde çalışanlara uygulanan işyerinde psikolojik şiddet(mobbing) ve işyerinde psikolojik şiddetin kurumsal iletişim iklimine etkisini göstermek amacıyla 200 çalışana anket uygulanmıştır. Toplanan veriler analiz edilmiş, sonuçlar ortaya konmuş ve değerlendirmeleri yapılmıştır. ABSTRACT The purpose of this research is to understand if the psycological violence at work has a relation with corporate communication athmosphere. There are many types of pyscological violence at work and it pushes workers out of working life by distrupting health of workers. After making literature research about the subject, measures were defined and used in the research. First of these measures is Negative Attitude Quantity (NAQ) and psychological violence beahaviours at work place, mobbing measure which was prepared to define the reasons and effects of the violence, corporate atmosphere measure which was developed by Halpin and Croft (1966) and the other one is the corporate athmosphere measure which was developed by Simon Lee Albrecht (2001),Zuhal Çubukçu (2003),Mihriban Köylüoğlu,Tuğrul Erbaydar, Sibel Sönmez. In the research, 200 surveys were used to show the effect of psychological mobbing on he workers at a call center in Gumushane and corporate communication. The data were collected, analysed, results were examined and evaluated.