İslam eğitim geleneğinin temel kaynaklarında empatik yaklaşım


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: MUHAMMED ALTUN

Danışman: NURULLAH ALTAŞ