Fatma Aliye, Halide Edip Adıvar Ve Nermin Abadan Unat’ın eserlerinde oryantalizmin etkisi ve kadın


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Esra Özdem

Danışman: FATMA ODABAŞI