Kur'ân'da ru'yetullah kavramı (Yaklaşımlar-değerlendirmeler)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: YUSUF KARATAY

Danışman: ABDULAZİZ HATİP

Özet:

İslâm âlimlerinin çözümünü bulamadıkları, daha doğrusu nihâî bir sonuca ulaşamadıkları ve uzun süre tartışma konusu yaptıkları bu meselelerden biri de ru’yetullahtır. ABSTRACT One of the issues that Islamic scholars could not find a solution to, or rather, not reach a final result and that they have been discussing for a long time is Sight of Good.