Döner Kanatlı İHA'lar için Optik ve Örüntü Tanıma Tabanlı Otonom Hassas İniş Sistemi Geliştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Kübra PEHLİVAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hasan Erdal

Eş Danışman: Barış Doğan

Özet:

Otonom uçuş yapabilen İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgili askeri ve sivil alanda birçok çalışma yürütülmektedir. İHA’ların kullanımı yaygınlaştıkça su üstünde, karada açık alanlarda ve kapalı mekanlarda belirli bir hedefe otonom olarak iniş yapma (hassas iniş) gereksinimi de ortaya çıkmıştır. Günümüzdeki uygulamalarda hassas iniş problemini çözme yaklaşımları; Global Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS), Atalatsel Navigasyon Sistemi (INS) veya Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) vb. teknolojilere dayanır. Bu teknolojilerin çoğunun yüksek maliyetli olmasının yanı sıra, INS ve GNSS sistemlerinde hedef üzerine inişte sapma miktarı büyük olabilmektedir. Bilgisayarlı görü ve sinyal işleme tabanlı teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, İHA’ ların kontrol ve iniş uygulamalarında görüntü verilerini temel alan ölçüm sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Bu tez çalışmasında dikey iniş/kalkış yapabilen döner kanat İHA’lar için optik tabanlı otonom hassas iniş sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda açık kaynak kodlu uçuş kontrol kartı (FCU) bulunan ve dört adet döner kanata sahip İHA’nın (Quadrotor) üretilmesi, farklı ışık ortamlarında farklı dalga boylarındaki ışığın algılanma çalışmaları yürütülmesi, kamera ile görüntü işleme algoritmaları kullanımı ve konum/hız tabanlı PID konum kontrolü üzerine çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

Hassas iniş için yapılan birçok benzer çalışmada, gün ışığı bandında yer alan Kırmızı-Yeşil-Mavi (RGB) veya gri tonlu renk uzayı tabanlı yöntemler kullanılmaktadır. RGB renk uzayı tabanlı uygulamalarda hedef konum yüzeyinde bulunan renklerin veya şekil örüntülerinin tanınması yöntemleriyle hedef iniş konumu belirlenir. Gri tonlu renk uzayı tabanlı uygulamalarda ise programlama dilleri için hazır kütüphaneleri bulunan ARUCO, AprilTag vb. işaretçiler (marker) hedef iniş konumunu belirlemede kullanılır. Bunlar gibi gün ışığı bandında çalışan uygulamalarda, günün farklı saatlerinde zemine etkiyen ışık şiddetinin değişmesi sonucu renk değerlerinin değişmesi, hedefin ayırt edilememesi ve görülmemesi gibi problemlerle karşılaşılmaktadır.

Bu çalışmada ise, gün ışığı bandı tabanlı uygulamalarda karşılaşılan problemlerin önüne geçebilmek üzere, kızıl ötesi (IR) bantta çalışan ve aktif ışık kaynağı bulunan işaretçi (Beacon) tasarımı yapılacaktır. Tasarlanan aktif işaretçiyi algılamak üzere, sadece IR bantta çalışabilen kamera kullanılarak görüntü işleme algoritmaları geliştirilecektir. Günümüzde popüler olarak kullanılan mini-bilgisayar platformlarından biri üzerinde Python dili ile geliştirilecek uygulama ile görüntü işleme tabanlı hassas iniş sistemi üretilecektir. Mini-bilgisayar, IR kamera, IR işaretçi ve kontrol uygulamasından oluşacak hassas iniş sistemi birçok döner kanatlı İHA için ticarileşebilir olacaktır. Bu yönüyle çalışma ekonomik katkı sağlayabilecek TÜBİTAK 1512 proje başvurusuna da dönüşebilecektir.

IR işaretçinin örüntü modeli üzerinde yapılacak tasarım çalışmalarıyla işaretçinin her tür ışık şartında algılanma mesafesinin arttırılması sağlanacaktır. Kontrol uygulamasında geliştirilecek algoritma ile de İHA’nın hedef konuma iniş hassasiyeti mevcut uygulamalara göre daha iyi bir seviyeye ulaştırılacaktır. Bu doğrultuda yapılacak tüm çalışmalar, bu tez önerisinin özgün yönünü oluşturacaktır.