İnsani gelişmişlik düzeyini etkileyen faktörlerin dinamik bayesyen panel nitel tercih modelleri ile analizi


Öğrenci: MUHAMMED HANİFİ VAN

Danışman: EBRU ÇAĞLAYAN AKAY