Kısmi ve ön alaşımlı demir tozları içerisine katılan B ve FeB ilavelerin sinterleme davranışları ve mekanik özelliklere etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Veysel Kayış

Danışman: SERDAR SALMAN

Özet:

Demir esaslı toz metalurjisi ürünü parçalar toz metalurjisi ürünleri içerisinde Önemli yere sahiptirler. Bu tip parçalar içerisine farklı toz ilaveleri yaparak mekanik özellikleri arttırılabilir. Hazırlanan bu çalışmada Hoeganaes firmasının ürünlerinden olan Distaloy 4600 - A (Kısmi alaşımlı) ve Ancorloy HP-1 (önalaşımlı) tozları kullanılmıştır. FeB toz ilavesi olarak F.W.WINTER Inc.&Co firmasına ait tozlar (%19 B ve D50 = 10.65 µm) ve bor tozu olarak ise S.B. Boron Corp. Firmasına ait yüksek saflıktaki bor tozları kullanılmıştır. Yağlayıcı ilavesi olarak ağırlıkça % 0,5 Acrawax-C kullanılmıştır. FeB ilaveleri kompozisyondaki bor miktarının (% ağırlıkça) 0, 0.2, 0.4, 0.6 ve 0.8 miktarları sağlanacak şekilde ilave yapılmıştır. Toz karışımlarının hazırlanmasında ilk aşama olarak tozlar ayrı ayrı (demir tozu, bor ve yağlayıcı) hassas terazide tartılmıştır. Tartma işleminde kullanılan terazi maksimum 5000 gr kapasiteli olup 0,01 hassasiyette digital göstergeli terazidir. Yukarıda verilen miktarlarda hazırlanan tozlar Turbula karıştırıcıda 85 dev/dak. hızında 30 dak. Homojen karışım elde edinceye kadar karıştırılmıştır. Hazırlanan toz karışımları 80 tonluk preslerde MPIF 10 standartlarına göre tek yönlü kalıplarda şekillendirilmiştir. Hazırlanan kompaktlar vakum altında çalışabilen sinterleme fırınında 1150 ºC, 1200 ºC ve 1250 ºC sıcaklıklarında 30 dak. sinterlenmiştir. Tüm numunelerin (sinterlenmiş ve sinterlenmemiş) yoğunluk ölçümleri MPIF 42 standardına bağlı kalınarak, Arşimet prensibine göre yapılmıştır. Çekme deneyleri ASTM standatlarına göre uygulanmştır. Sinterlenmiş numuneler Üniversal çekme cihazında 25,4 mm/dak hızlarında çekme testine tabi tutulmuştur. Her numune üzerinden Sertlik ölçme cihazı kullanılarak, HRA Skalasında sertlik değerleri ölçülmüştür. Numuneler üzerinde farklı analiz metotları kullanılarak mikroyapısal gelişim ve mekanik özellikler karakterize edilerek elde edilen bilgiler literatür bilgileriyle karşılaştırılmıştır. EKİM, 2005 VEYSEL KAYIŞ SUMMARY Iron base Powder Metallurgy parts are an important in powder metallurgy products. Different powders can be added in these parts for enhance to mechanical properties. In this study, Distaloy 4600A and Ancorloy HP powders produced by Hoeganaes Co. were used. FeB powders (19 wt % B and D50: 10.65 mm) produced by F.W.Winter Inc.Co. and boron powders (high purity) produced by S.B.Boron Corp. were used as additives. The amount of additive was adjusted to give 0, 0,2, 0,4, 0,6 and 0,8 wt% boron and 0,5 wt % Acrawax-C (ethylene bisstearamide) as lubricant in starting mixture was blended in a Turbula mixer at 85 rev/min. for 30 min. The quantity of powder was determined by digital balancer (maximum mass: 5000 g and 0,01 sensitively). The mixed powders were uniaxially compacted in an 80T hydraulic press with floating die to produce samples with MPIF 10. These compacts were sintered at vacuum at 1150ºC, 1200ºC and 1250ºC for 30 min. The densities of the non-sintered and sintered samples were measured by means of the Archimedes method with MPIF 42. Ultimate tensile strength bars were prepared with ASTM standarts. Ultimate tensile strength tests were performed using universal mechanical tester at constant crosshead speed of 25,4 mm/min. The hardness tests were performed using hardness tester at HRA scale. Different characterization methods were using for microstructural evolutions and mechanical properties. Finally, results were discussion with literatures ledges. EKİM, 2005 VEYSEL KAYIŞ