İlköğretim 8. sınıf Türkiye Cumhuruiyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğretiminde tarihsel kanıt kullanımının etkililiği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: NİHAL DOĞAN

Danışman: YÜCEL KABAPINAR