JWH-210 (4-etil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)-metanon ve metabolitinin (JWH-210-N-5-karboksi pentil) LC-MS/MS ile kanda tayini


Öğrenci: CANAN ERSOY

Danışman: Gülbin Erdoğan