Cilvegözü sınır kapısı’nın Ortadoğu’daki önemi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Nurhan Yılmaz

Danışman: NURTEN GÜNAL

Özet:

Bu çalışma, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın Ortadoğu'daki önemini anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Cilvegözü Sınır Kapısı en uzun kara sınırımız olan, Türkiye- Suriye sınırında bulunmaktadır. Türkiye'nin 97 gümrük kapısından biri olan Cilvegözü Sınır Kapısı, Ortadoğu ülkeleri ile Avrupa ülkelerinin iletişim ve bağlantı noktası durumundadır. Cilvegözü Sınır Kapısı 1953 yılında kurulmuş ve baş memurluk düzeyinde faaliyet yapmaya başlamıştır. Artan iş hacmi nedeniyle 1975 yılından itibaren müdürlük düzeyinde faaliyetini sürdürmektedir. Irak'a uygulanan ambargo nedeniyle bu ülke ile olan sınırımızda bulunan Habur Sınır Kapısı'nın kullanılmaması, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın iş hacminin daha da artmasını sağlamıştır. Cilvegözü Sınır Kapısı, sınırları içerisinde bulunduğu Hatay ilini ve Reyhanlı ilçesini ekonomik yönden olumlu bir şekilde etkilemektedir. Hatay'da ve Reyhanlı'da özellikle ulaşım ve nakliye sektörünün gelişmesini sağlamıştır. Sınır kapısının bulunduğu Reyhanlı ilçesinde, halkın refah düzeyi çok iyi denilebilecek seviyededir. Ayrıca Cilvegözü Sınır Kapısı Reyhanlı'da işsizliğin azalmasını sağlamaktadır. Buna bağlı olarak, çevre ilçelerde görülen büyük şehirlere ve Kıbrıs'a olan göçün Reyhanlı da olmasını önlemektedir. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 2002 yılından itibaren uygulanmaya başlayan, günübirlik geçişlerde vize vergisinin alınmaması, kapıdan yapılan yolcu giriş- çıkış sayılarında artış sağlamıştır. Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ağırlıklı olarak Arap ve Türk vatandaşları kullanmaktadır. Bu sınır kapısına Suriye tarafında verilen isim, Bab-El Have'dır. Cilvegözü Sınır Kapısı ithalat, ihracat ve transit geçişlerin yapıldığı birinci sınıf gümrük kapısı niteliğindedir. This project is prepared for telling the significance of Cilvegözü Border Entrance at Middle East. The Cilvegözü Border Entrance is between Turkey and Syria border which is our the longest land border. This entrance is one of the ninetyseven customs entrances which is a very important connection and communication point between the Middle Eastern and European countries. The Cilvegözü Border Entrance is established in 1953 and started to work as a chief office. That entrance is working as a head office since 1975 because of its increased work capacity. The lack of usage of Habur Border Entrance because of embargo which is imposed on Iraq is a very big reason of this increase in capacity. The Cilvegözü Border Entrance is inside the borders of the city Hatay so it effects Hatay and Reyhanlı's economy very positively. It developed the transportation sector especially in Hatay and Reyhanlı. The citizens of Reyhanlı are wealthy enaugh because of this entrance. It also caused a decrease of unemployment in Reyhanlı. According to this positive effect there is neither a transfer from Reyhanlı to developed cities nar Cyprus as in neighbour towns. Since 2002 the visa tax has no validity for daily transfers from this Border Entrance; that is why it caused much rise in the number of enters and exists. Most of the people are Arabian and Turkish citizens which use this entrance. That entrance is called Bab-El Have at Syria side. Cilvegözü Border Entrance is a first class customs entrance for import, export and transit crosses.