Farklı yöntemlerle kaplanan termoplastiklerin mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Tolga Gökkurt

Danışman: SERDAR SALMAN

Özet:

FARKLI YÖNTEMLERLE KAPLANAN TERRMOPLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kaplama teknolojilerinde son yıllarda hızlı bir gelişme meydana gelmiş, bunun tek nedeni ise kaplamaların malzeme özelliklerine kazandırdığı fonksiyonel üstünlüklerdir. Kaplama işlemi uygulanmış malzemenin maliyetinin yüksek olması dezavantaj gibi gözükse de malzemenin kullanım ömrünün uzun olması bu dezavantajı ortadan kaldırmaktadır. Akımsız nikel kaplama uygulaması, birçok endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Kaplama kalınlığının malzemenin her tarafında aynı olması, çok iyi korozyon direnci, aşınmaya karşı mukavemet ve yüksek kaplama sertliği gibi üstünlükleri vardır. Karmaşık şekilli parçalarda dahi rahatlıkla uygulanmaktadır. Bu tez, “Akımsız Nikel (Electroless Nickel) Kaplamaların Polimer Endüstrisinde Kullanımının Geliştirilmesi” üzerine teorik bilgi ve deneysel çalışmalardan oluşmaktadır. Teorik Bilgi olarak; akımsız nikel kaplamaların gelişimi, banyo bileşenleri, kaplama proses işlem kademeleri, akımsız nikel kaplamaların özellikleri, kaplama banyolarında meydana gelen problemler ve bunların çözümleri, kaplama tabakasının ısıl işlemi, kaplamalara uygulanan testler ve akımsız nikel kaplamaların endüstrideki kullanım alanları hakkında bilgi verilmiştir. Deneysel Çalışma da ; hazırlanan numunelere 20 mikron kalınlığında yüksek fosforlu akımsız nikel kaplama yapılmıştır. Kaplamalar sonucu, kaplanan malzemenin tokluğu, sertliği ve yanmazlık özelliği kaplanmamış malzemeye kıyasla oldukça geliştirilmiştir. ABSTRACT EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF THERMOPLASTICS COATED BY DIFFERENT METHODS There has been a speedy development in coating technologies during recent years because of the superiority rendered by coating to the materials applied. Although the cost of coating seems to be a disadvantage, the increase in the life of the coated material more than compensates this disavdvantage. The Electroless Nickel application is being used in many industrial areas, Coating leads to superiorities like perfect resistance against corrosion, strong against abrasion and high coating hardness. Coating can be easily applied to complex parts also. This is a report of experimental annd theoretical investigation about development of electroless nickel coatings for the industrial usage of polymers. In the theoretical part of this thesis, development of electroless nicel coatings, bath compounds, periods of coating, properties of electroless nickle ccoating, problems related to the bath of coating and their solutions, thermal process of coating, tests for coatings and the application areas of electroless coating are presented. In the experimental part, procedures for sample preparations are presented. Experimens performed on thermoplastics samples coated with electroless nickel to 20 micron thickness have shown that thoughness, hardness and nonflammability for substrates have improved compared to uncoated samples.