Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların miras yoluyla intikali


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: HİLAL ÖZEL

Danışman: FARUK ACAR