Kur'ân'da sosyal değişim (Enfâl: 53; Ra'd: 11 âyetleri bağlamında)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: TUBA HATİP

Danışman: ABDULAZİZ HATİP