Kistik fibroz hastalarının solunum yolu örneklerinden Pseudomonas aeruginosa saptanmasında, konvansiyonel kültür yöntemi ile moleküler yöntemlerin karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: SEDA SEVİLAY KOLDAŞ

Danışman: AYŞEGÜL KARAHASAN