Sosyal etki kuramı bağlamında kişilerarası toksik iletişimin işyerinde dışlanma davranışı üzerine etkisi


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ŞENİZ BIYIK ÇALIŞKAN

Consultant: Emel Yılmaz

Abstract:

Kişilerarası iletişimin karanlık yüzü olarak ifade edebileceğimiz kişilerarası toksik (zehirli) iletişim, olumsuz ve yıkıcı davranışları kapsayan, istenmeyen bir iletişim biçimi olarak hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. İşyeri ortamında informal iletişim ağlarında ortaya çıkan ve sağlıklı bir kurum atmosferinin önünde engel teşkil eden toksik iletişim, yapısı itibariyle hem kişisel hem de kurumsal olarak bazı olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Kişi ya da gruplar nezdinde işyeri ortamı içerisinde dışlanma davranışına maruz kalınması bu olumsuz sonuçlardan birisidir. Çalışmada, “toksik iletişim” ve “işyerinde dışlanma” kavramlarıyla ilgili yapılacak literatür taramasının ardından, çalışma yaşamında toksik iletişimin, kişi veya gruplar üzerinde işyerinde dışlanma davranışına olan etkisi bir vak’a analizi ile ele alınacak ve sağlıklı bir kurum atmosferinin oluşturulup korunması için öneriler geliştirilecektir. -------------------- Interpersonal toxic communication, that we can express as the dark side of interpersonal communication, emerges as a form of undesirable communication, involving negative and destructive behaviors, in all areas of life. Toxic communication, which occurs in informal communication networks in the workplace environment and obstructs the atmosphere of a healthy organization, has some negative consequences both as an individual and as an organizational due to its structure. Exposure to exclusion behavior within the workplace environment in the presence of persons or groups is one of these negative consequences. In the study, after reviewing the literature on the concepts of "toxic communication" and "exclusion in the workplace", the effect of toxic communication on exclusion in the workplace behavior on individuals or groups in the working life will be dealt with by a case analysis and suggestions will be developed for the creation and maintenance of a healthy organizational atmosphere.