Televizyon ve sosyal medya ilişkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Elif Hamamcı

Danışman: ALİ MURAT YEL

Özet:

Anahtar Kelimeler: Televizyon, Sosyal Medya, İletişim, Reklam, Güvenirlik, Reyting,Pazarlama Televizyon geleneksel medyanın en güçlü kurumlarındandır. 1950'li yıllardan beri iletişim ve pazarlama sektörünün en güçlü oyuncusudur. 1990'lı yıllardan sonra internetin icadı ve özellikle 2000'lerde Web 2.0 teknoljisinin gelişmesi ile birlikte sosyal medya, televizyonun gücünü sarsacak yeni bir mecra haline gelmiştir. Televizyon, sosyal medyanın popüleritesinin artması ve kendisine izleyici kaybettirme olasılığına karşın, kendine bu mecra içerisinde uygun bir alan oluşturmaya başlamıştır. Artık televizyon ve sosyal medya birbirinden ayrı düşünebilecek medya araçları değildir. İkisinin de birbirlerinden beslenmeleri gerekmektedir. Televizyon kanallarının sosyal medyada var olma nedenleri, uyguladıkları dijital pazarlama stratejileri ve bu çabanın reytingler üzerindeki etkileri çalışmamızın konusudur. Araştırmada ayrıca izleycinin değişen haber edinme kaynakları, nedenleri ve yönelimleri ile birlikte ele alınmıştır. Bu tez çalışmasında, belirlenen iki farklı zaman diliminde internet üzerinde uygulanan anket yöntemi kullanılarak, sosyal medya kullanıcısının demografik özelliklerine göre; televizyon izleme alışkanlığı, toplumsal olayların geleneksel ve sosyal medya üzerindeki etkileri ve bu bağlamda oluşan yeni güvenirlik kriterleri gözlemlenmiş ve genel anlamda televizyon ve sosyal medya arasındaki bu çok yönlü ilişki anlatılmaya çalışılmıştır. ABSTRACT Key Words: Television, Social Media, Communication, Advertising, Reliability, Rating, Marketing Television is one of traditional media’s strongest establishments. It is the strongest player in the field of communications and marketing since the 1950’s. Social media has become a new competitor for the television industry when Web 2.0, the internet’s invention of the 1990’s, developed in the 2000’s.  The television industry began to constitute an appropriate field for itself with the social media’s increase in popularity and against the probability for a decrease in audience; thus, the television industry and social media have become inseparable media tools. The two need to feed from one another.  Reasons as to why television channels exist on social media, digital marketing tactics and their effects on ratings will be our subject of focus. We will also discuss the viewers’ changing methods of obtaining news, why, and where the viewers tend towards.  Within the scope of this thesis, by using two surveys taken over the internet over the course of two different time periods and based on the demographic characteristics of social media, we have observed and tried to elaborate on television viewing habits, as well as the effects of social events on traditional and social media and the newly formed reliability criteria, and the multilateral relations between television and social media.