Amman’ın iklimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Garip Keskin

Danışman: NURTEN GÜNAL

Özet:

AMMAN’IN İKLİMİ Bu çalışma, Ürdün’ün başkenti Amman’ın iklim özelliklerini ele almaktadır. Ürdün Meteoroloji Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre Amman’da yıllık ortalama sıcaklık 17,3 oC’dir. En düşük ortalama sıcaklığın Ocak ayında (8 oC) görüldüğü Amman’da en yüksek ortalama sıcaklık Ağustos ayında (25,3 oC) görülmektedir. Yıllık amplitüd 11 oC civarındadır. Sahamızda yıllık ortalama basınç değeri 924,9 mb ve hâkim rüzgârların yönü batıdır. Bofor Sistemine göre Amman’da esen rüzgârlar şiddetli olmayıp genelde hafif esinti ve hafif briz olarak adlandırılır. Amman’da yıllık ortalama yağış değeri 300 mm’nin altındadır (260,7 mm). Amman’da yağışın %64’ü kış mevsiminde düşer. Amman’ın iklim verileri Köppen’in metoduna uygulandığında step iklimi içinde yer alır. Thornthwaite ve De Martonne iklim tasniflerine göre çöl iklim tipi içinde yer alan Amman; Erinç’in yağış tesirlik indisine göre kurak iklim tipi içinde bulunur. Amman’ın iklim verileri analiz edildiğinde step iklimi ile çöl iklimi arasında bir geçiş tipi özelliği taşımaktadır. Amman’da iklimin fiziki ve beşeri çevre üzerine en fazla etkiyi, yağış azlığı ve yüksek buharlaşmadan kaynaklanan, kuraklık yapmaktadır. Kuraklık nedeniyle Amman’da genelde step ve çöl bitkileri hâkimdir. Beşeri faaliyetler üzerindeki etkisini en fazla tarım üzerinde hissettiren kuraklık, burada çeşitliliği azaltırken verimin düşük olmasına neden olmuştur. ABSTRACT THE CLİMATE OF AMMAN This study analyzes the climatic characters of Jordan's capital city, Amman. Based on the data received from Jordan Directorate of Meteorology, average annual temperature in Amman is 17.3 C. The minimum average temperature is seen in January (8 oC) whereas the maximum average temperature is seen in August (25,3 C). Annual amplitude is about 11 C. The annual average pressure is 924.9 mb and the direction of dominant winds is west. According to Bofor System, the winds in Amman are not forceful, namely they are weak in general. In Amman, the annual average precipitation is under 300 mm (260,7 mm) . The precipitation is mostly seen in winter (64%). When Amman's climate data is applied on Köppen's method, Amman is part of step climate. On the other hand, according to Thornthwaite and De Martonne climate classification, it is part of desert climate. Finally, from Erinc's point of view, it is part of arid climate. According to this study done, Amman, on account of its characteristics of climate, ought to fall within a transition climate among steppe climate and desert climate. The effects of climate on the the physical and human environment in Amman, it is seen that the most influence is seen on the ratio of precipitation which causes drought. As a result of this, the main vegetation in Amman consists of step and desert plants. Regarding the effects of climate on human environment, the most important impact is seen on agriculture which doesn't have diversity and fertility in production.