Tüketici davranışlarına yönelik çalışmalara alan araştırması yöntemiyle analitik bir yaklaşım


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mehmet Sali

Danışman: ALİ MURAT YEL

Özet:

1960’lı yıllarda başlayan çağdaş pazarlama anlayışı, günümüze değin hız kesmeden gelmiştir. ABSTRACT Concept of conventional marketing which has roots in 1960s arrived today with a non-decreasing pace.