Türk Vergi Hukukunda tarh işleminin yargısal denetimi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: SONER YAKAR

Danışman: AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ