GÜNÜMÜZ HEYKEL SANATINDA SOYUT BİÇİM VE MALZEME İLİŞKİSİ


Tezin Türü: Sanatta Yeterlik

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Anasanat Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HÜLYA BAKKAL

Danışman: Nurettin Bektaş