Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyette bulunan üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi uygulamaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: TARKAN ŞENTÜRK

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

Serbest Bölgeler Kanunu'nun 1.maddesinde, serbest bölgelerin; Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek ve dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak amacıyla kurulduğu belirtilmiştir. Bu açıdan ele alındığında serbest bölge işletmelerinin ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı veren işletmeler olduğu söylenebilir. Bu ekonomik ve sosyal amacın yanı sıra unutmamak gerekir ki; her işletmenin olduğu gibi serbest bölgede faaliyette bulunan işletmelerin de en büyük amacı kar elde etmektir. Serbest bölge işletmesi yapacağı her planı bu amaç doğrultusunda harekete geçirir. Günümüzde üretim faaliyetlerinin yoğunlaşması, rekabet koşullarının artması, dünyanın global bir pazar haline gelmesi ve rakiplerin bu global pazarlara girme çabaları, üretim yapan şirketlerin dikkatlerini maliyetler üzerinde yoğunlaştırmasına neden olmuş, kaliteli asgari maliyetle üretim yapma arzusunu doğurmuştur. Bugün, şirket yöneticileri yoğun rekabete ayak uydurmak ve sınırları kalkan dünya pazarında rol almak, her şeyden önce işletmelerinin geleceği için ileriyi görebilmek maksadıyla üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin maliyetlerinin değişik yöntemlere göre oluşumunu izlemek ve maliyetleri oluşturan gider unsurlarını ayrı ayrı görmek istemektedirler. Günümüzde oluşturulan maliyet sistemlerinin ve yöntemlerinin en büyük amacı budur. Bu nedenle; serbest bölgede yatırım yapan müteşebbisler de işletmelerinin sağlıklı şekilde faaliyetini sürdürebilmesi için işletmelerinin büyüklüğüne, üretimde kullanılacak teknolojiye, organizasyon yapısına ve üretilecek mamul türlerine göre en uygun maliyet sistemini kurmak zorundadırlar. According to the first sentence of Act of Free Zones, free zones are established in order to assist investments and increase manufacturing for exporting purposes. Moreover, free zones aim to welcome foreign investments and increase technology inflow to Turkey as well as satisfying input needs of the economy at affordable levels. From this point of view, it can be told that enterprises in free zones help the social and economic development of the country. Besides the social and economic purposes, just like every other enterprise, companies in free zones operate to maximize its profits. Nowadays due to concentration in manufacturing, competitive circumstances and the effects of globalism, manufacturing firms ended up focusing on manufacturing costs in order to stay competitive in the market. Consequently, enterprises investing in free zones have to set up adequate cost systems which will be convenient with the company's structure, technology used in manufacturing and types of goods to be manufactured.