Sosyal Bilgiler dersi öğrenme ortamlarına görsel okumayı eklemlemek: örnek bir uygulama


Öğrenci: AHMET SAĞLAMGÖNCÜ

Danışman: YÜCEL KABAPINAR