Çocuklara yönelik dini kitaplarda oluşturulması amaçlanan peygamber tasavvuru


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: HATİCE DEMİRBAĞ

Danışman: NURULLAH ALTAŞ