İkinci derece yüzeysel yanıklarda antibiyotikli pomad(furacim pomad) ile steril likid vazelin kullanımının yara iyileşme sürecine etkisinin karşılaştırılması


Öğrenci: GÜLDEN ÖZYAMANER

Danışman: ŞULE ALPAR